Geen communie, geen uitleg

Brief aan kardinaal Eijk

Sinds kort is er in mijn Parochie soms geen Eucharistieviering maar een gebedsviering ZONDER Communieuitreiking. Wegens een tekort aan priesters in het ambt is een Eucharistieviering veelal niet mogelijk. Dat is spijtig, doch begrijpelijk.

Maar waarom er in sommige andere vieringen geen Communie wordt uitgereikt ontgaat mij. Kunt U mij één goede reden opgeven waarom dit is beslist? Wie heeft dit beslist? Waarschijnlijk is dit een eenzijdig besluit, zonder overleg met de gelovigen.

In het midden van de vorige eeuw was het (in Brabant) heel gebruikelijk om 2X Communie uit te reiken nl. voor en tijdens de H. Mis.

Op het tweede Vaticaans Concilie is bepaald dat alle gelovigen zijn bekleed met het algemeen priesterschap naast de vakpriesters. De gelovigen mogen wel meewerken maar hun stem en mening wordt niet altijd gehoord. De kerken lopen helaas leeg en velen laten zich uitschrijven o.a. omdat zij geen voeling meer hebben met het Roomse Kerk-Instituut, dat niet voldoende met de tijd wil meegaan en nog steeds het verplichte celibaat handhaaft (maar wel gehuwde Anglikaanse geestelijken die overstappen als priesters toelaat) en vrouwen als priester weigert.

Ik kom met mijn echtgenote en ik  vaak in Chili, waar de kerken nog vol zijn, met dagelijkse H.Missen (en Zondag vier) en de mensen spontaan en hartelijk zijn en niet van (teveel) regels houden.

Deze brief schrijf ik uit kommernis en bezorgdheid voor de terugloop.
Met de meeste hoogachting,

M. van Kerkhoff, een bewuste modern katholiek
27 januari 2013