Leken niet frustreren

Open brief aan bisschop Wiertz.

Terecht stelt de bisschop in het artikel van zaterdag 22 december 2012 in Dagblad de Limburger dat het evangelie vertaald moet worden voor de mensen van nu.
Als de kerk wil dat deze taal dan verstaan wordt, dan zullen er enkele basisregels moeten zijn.

  1. geloofsbeleving bestaat niet uit een tweedeling van liturgie (kerkelijke eredienst) en diaconie (hulp aan wie dit nodig heeft); integendeel: diaconie is een onscheidbare, hoge vorm van liturgie
  2. de discriminatie van de vrouw door de kerk dient afgelopen te zijn; geen verplicht celibaat en de vrouw gelijkwaardig in priesterambt en in kerkelijke hiërarchie
  3. barmhartigheid i.p.v. genadeloze uitsluiting van diegenen die niet conform Rome leven of denken
  4. het beleid van voorbehoedsmiddelen dient drastisch gewijzigd te worden om het leed van vele miljoenen in de derde wereld te verminderen
  5. de pauselijke onfeilbaarheid heeft in de geschiedenis genoeg zijn tegendeel bewezen

 

Indien de kerk op deze manier vertaald wordt, dan zal ze worden begrepen in de persoonlijke geloofsovertuiging van velen die nu de kerk de rug toekeren; dat kan alleen als de bisschoppen hun neerbuigende houding laten varen. Dan worden de zoekende gelovigen niet meer als pubers gekwalificeerd, maar als mensen die serieus genomen willen worden.

Pierre Wilms, Panningen
27 januari 2013