Lid worden

Gewoon lidmaatschap

 • Als lid versterkt u het geluid van kritisch katholieken in r.-k. Nederland.
 • Als lid ontvangt u 5 keer per jaar Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken.
 • Als lid ontvangt u periodiek Ledeninformatie  over ontwikkelingen in en rond Mariënburg.
 • Als lid ontvangt u enkele keren per jaar onze nieuwsbrief per email. Ons digitaal bericht met links naar interessante artikelen of bijeenkomsten.
 • Als lid heeft u toegang tot de Algemene Vergadering om uw mening en visie te laten horen.
 • Als lid betaalt u een contributie van € 35,00 per jaar.

Partnerlidmaatschap

U kunt ook partnerlid worden, als u een huisgenoot heeft die lid is van Mariënburg.

 • Als partnerlid versterkt u het geluid van kritisch katholieken in r.-k. Nederland.
 • Uw partner ontvangt al Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken en de Ledeninformatie, dus u ontvangt als partnerlid geen eigen exemplaar.
 • Partnerleden hebben toegang tot de Algemene Vergadering om uw mening en visie te laten horen.
 • Als partnerlid betaalt u een contributie van € 12,50 per jaar.
 • Schrijf u hieronder in als partnerlid en vul “Partner van …” in bij opmerkingen

(Proef)abonnement op Magazine

Neem een proefabonnement van drie nummers van ons Magazine voor € 15,00. Schrijf u hieronder in.
Of neem een abonnement voor € 25,00 per jaar. Voor leden is het abonnement inbegrepen in het lidmaatschap.

Abonnement(en) beëindigen?

U kunt een abonnement opzeggen per 31 december van een jaar.
In geval van overlijden wordt toezending van het magazine direct gestopt

Financiële afwikkeling

Automatische incasso

U bespaart ons werk en kosten als u ons een machtiging geeft om de contributie of het abonnementsgeld automatisch te incasseren.

Het formulier hierna kunt u downloaden, uitprinten, invullen en ondertekenen.
U stuurt het op per post of u maakt een scan die u ons per email opstuurt.

Giften en donaties

Mariënburg staat voor een kritisch debat over zaken waarover christenen in de huidige maatschappij een standpunt willen bepalen. Daarnaast richt Mariënburg de focus op geloofsvernieuwing en verdieping, mede ten behoeve van zelfstandige gemeenschappen en ekklesia’s.

De activiteiten worden betaald uit ledencontributies en donaties. U kunt die activiteiten financieel steunen met een gift of met een legaat in uw testament.

IBAN en BIC

Giften ontvangen wij graag op bankrekening NL77 RABO 0329 9215 68,
ten name van Mariënburgvereniging Waalre
 
BIC nummer: RABO NL2U .

Uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn

Mariënburg is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat biedt u bepaalde belastingvoordelen bij schenkingen, giften en legaten.

Periodieke gift

U wilt een periodieke gift doen aan Mariënburg. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. (Overigens zijn alle giften aan Mariënburg aftrekbaar gezien haar ANBI-status)


De overeenkomst kunt u hieronder downloaden, uitprinten, invullen en ondertekenen. U stuurt deze op per post of u mailt een scan (liefst .pdf).