Autistische reactie van RK Kerk op hervormingsbeweging van jongeren

In een Open brief aan de RK Kerk vertelt de hervormingsbeweging Onderweg met Christus hun verhaal hoe de kerk het gesprek over hervormingen in de kiem probeert te smoren.

De presentatie van Onderweg met Christus werd aanvankelijk door enkele bisschoppen omarmd. Dat leidde tot een verzoek om uitgwerkte actieplannen in de brengen. Maar daarna bleven de betreffende bischoppen het antwoord schuldig.

De oprichtster werd persoonlijk aangesproken op de inhoud van een interview in Trouw en op standpunten op de site van Onderweg met Christus. Vrouwvijandige dreigementen en chantage werden niet geschuwd. Waar is de herder die het zover liet komen, vraagt de beweging zich af. De oprichtster heeft inmiddels afscheid genomen als lid van de beweging, om haar functioneren als pastoraal werkende in de RK Kerk veilig te stellen.

Opnieuw een incident dat Mariënburgers maar ook andere gelovigen kunnen uittekenen. Triest dat ook een nieuwe  en enthousiaste generatie deze ervaringen niet bespaard blijven. De hervormingsbeweging is een initiatief van jonge mensen met een grote kerkelijke betrokkenheid. Als je het als overheid het niet mee eens kunt zijn hun plannen, ga je toch in gesprek met deze hervormers?

Mensen met autisme hebben problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Dit incident heeft weer eens treffend laten zien hoe autistisch onze kerkelijke overheid reageert. En het blijft gissen waarom. De kerkelijke overheid mist geloof, hoop en liefde.

Meer lezen?

Open brief van Onderweg met Christus aan de RK Kerk, van 18 januari 2013 even naar beneden scrollen in het Nieuws

Meer informatie op deze site

Website van Onderweg met Christus, voorheen Op weg naar hervorming