Hoe zijn we ontstaan?

Getuigen van de geest die in ons leeft

In 1981 verscheen de oproep Getuigen van de geest die in ons leeft. Deze verscheen in het najaar 1981, en was opgesteld door ruim veertig vooraanstaande katholieken. Zij nodigden ‘allen die zich mede verantwoordelijk voelen voor de katholieke kerk in Nederland’ uit te overleggen ‘hoe wij het visoen van God in onze samenleving kunnen dienen.’

De verontrusting was ingegeven door vier punten:

  1. de teloorgang van het recht op initiatief van plaatselijke kerken,
  2. de verdediging van kerkelijk beleid met een beroep op het geloof,
  3. het gebrek aan oecumenisch élan
  4. het gebrek aan werfkracht in de katholieke kerk.

Een vereniging

Getuigen van de geest die in ons leeft vond veel weerklank. Dit resulteerde In 1983 in de oprichting van de Mariënburgvereniging, met meer dan 6000 leden. De naam werd ontleend aan het klooster Mariënburg in Den Bosch waar de eerste bijeenkomsten en besprekingen plaats vonden.

Vandaag de dag heet de vereniging: Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken. Mariënburg richt zich op het bevorderen van debat onder allen die geïnspireerd worden door de christelijke tradities.

Meer lezen

Getuigen van de Geest die in ons leeft. Oproep uit 1981