Geen communie, geen uitleg

Brief aan kardinaal Eijk Sinds kort is er in mijn Parochie soms geen Eucharistieviering maar een gebedsviering ZONDER Communieuitreiking. Wegens een tekort aan priesters in het ambt is een Eucharistieviering […]