Magazine Publicaties

Mariënburg
Magazine voor Kritisch Katholieken

 Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken is een uitgave van Mariënburg. 
Het magazine stimuleert discussie en openbaar debat over onderwerpen, die leven onder kritisch katholieken.
In onze maatschappij wordt over veel onderwerpen gesproken vanuit verschillende tradities van waarden en normen.
Dit magazine stimuleert inbreng en discussie vanuit de katholieke traditie.

Het magazine verschijnt vijf keer per jaar.

Uw inbreng

Wilt u in dit magazine uw mening of visie naar voren brengen?
Stuur uw bijdrage per email  naar redactie@marienburgvereniging.nl of met de post aan

Het redactie-secretariaat,
Het Fort 29,
5581 AB, Waalre.

Redactie

  • Henk Baars
  • Tom van den Beld
  • Michel Besnard
  • Riet Bos
  • Erik Jurgens
  • Arthur van Tongeren (eindredactie)

E-mail: redactie@marienburgvereniging.nl

U kunt zich hier opgeven voor een abonnement of proefabonnement .

Klik hier voor het redactiestatuut per 01-03-2018