Bestuurlijke organisatie

Algemene Vergadering (AV)

De AV is het parlement van de vereniging.
De AV bepaalt de hoofdlijnen van het algemeen en financieel beleid.

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV over het gevoerde beleid.
Leden en partnerleden hebben vrij toegang om hun stem te laten horen.

Kascommissie

De AV benoemt jaarlijks een kascommissie voor de controle van de jaarrekening.

Bestuur

De bestuursleden per 3 juni 2023:

  • Harrie van den Akker, voorzitter
  • Riet Bos, penningmeester
  • Walther Burgering, lid
  • Yvonne Beker, lid
  • Mia Janssen-Brouwer, lid

Meer lezen