Beleidsuitgangspunten

Beleidsuitgangpunten 2022 – 2024

 • De Mariënburgvereniging wil een beweging zijn, geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus, die de verwerkelijking van het evangelie nastreeft op individueel niveau, in gelovige gemeenschappen, en in de wereld om ons heen.
 • Wij willen een thuis zijn van en voor progressieve en vrijdenkende gelovigen.
 • Wij willen een spreekbuis zijn van en voor gelovigen zowel binnen de kerk als op en over de rand van de kerk.
 • Wij willen ons sterk maken voor het katholieke sociale denken: omzien naar elkaar, met respect voor ieder, de ziel weer terugbrengen in de samenleving.
 • Wij willen bouwen aan de verdieping van de geloofsbeleving in Nederland door het organiseren van bijeenkomsten waar inleiders en deelnemers met elkaar in dialoog gaan.
 • Wij willen helpen bouwen aan de toekomst van geloofsgemeenschappen in Nederland waarin – vanuit een evangelische inspiratie – solidariteit, vrijheid en verscheidenheid tot hun recht komen.
 • Wij willen kritische geloofsgemeenschappen ondersteunen op het gebied van vieren, leren en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Wij willen open geloofsgemeenschappen met raad en daad ondersteunen waar dit gewenst en mogelijk is voor het bereiken en handhaven van een levensvatbare status.
 • Wij willen in dialoog met andersdenkende gelovigen en hun organisaties.
 • Mariënburg is de confrontatie met structuren voorbij, maar wij zijn en blijven katholieken die kritisch reageren op relevante ontwikkelingen. Dit reageren is voor ons een middel en geen doelstelling.
 • Wij blijven participeren in internationale organisaties zoals We Are Church International (WACI), Catholic Church Reform International (CCRI), European Network EN-RE, en Global Council Network.