Diaconie is niet missionair

De bisschoppen zijn terug uit Rome met de boodschap om de wereld in te trekken en zich niet terug te trekken op eigen kerkelijk erf. Paus Franciscus heeft onmiskenbaar de opdracht gegeven de kerk in het maatschappelijke veld hernieuwd een gezicht te geven. Gaat aan geender straten en ge zult het Kindje daar vinden. Zoals Jezus zich ook liet vinden in de hongerige, dakloze, vreemdeling en verschopte (Matteus 25).

Nelson Mandela

De overleden Nelson Mandela was een gelovig man. Hij was dé man van de verzoening, vergeving en wist als geen ander balans te houden tussen de wens om te vergelden en het verlangen lief te blijven hebben. Hij stond midden tussen de mensen in de maatschappij. Tussen mensen moet je staan om weet te hebben van armoede en ongelijkheid, om stappen te zetten op weg naar gerechtigheid, verzoening en vrede. Tussen mensen gebeurt God.

Wat bedoelde Paus Franciscus?

Diaconie is een permanente opdracht om de naaste lief te hebben, voor hem/haar te zorgen als was het Christus zelf. Diaconie heeft vanuit zichzelf geen missionaire richting. Veel gelovigen en pastores benoemen missionaire activiteiten als diaconie, terwijl hun inzet is om mensen te verleiden tot geloof en deelname aan kerkelijke activiteiten.

De waarde van een kerk is dat diaconie beleidsmatig wordt mogelijk gemaakt, en niet dat ze hiermee zieltjes wint voor haar geloofsgemeenschap. Wedden dat menig bisschop straks de maatschappij in gaat met als doel mensen tot geloof te brengen?
Dat is niet wat Paus Franciscus bedoelde.