Diaconie is niet missionair

De bisschoppen zijn terug uit Rome met de boodschap om de wereld in te trekken en zich niet terug te trekken op eigen kerkelijk erf. Paus Franciscus heeft onmiskenbaar de […]

Diaconie en mystagogie

In een kerk kom ik tot rust, al weet ik dat buiten de kerkmuur de satan weer op mij wacht, zei Dirk, deelnemer aan ons werkproject voor dak-en thuislozen. Zijn groepsgenoten […]