De leegloop in onze kerk

In het KatholiekNieuwsblad (KN) van 8 december j.l. schrijft Jan Peeters over de leegloop in onze kerk. Hij concludeert dat Bezield Verband Utrecht en de ondertekenaars van het Professorenmanifest de bisschoppen aanwijzen als veroorzakers van de teloorgang en dat de bisschoppen daarentegen de schuld leggen bij de grote groep katholieken die het kerken niet meer de moeite waard vindt. Peeters spreekt van een Zwarte Pieten spel.

Zorgen over beleid

Het verwijt van de bisschoppen richting gelovigen vindt zelfs in het gezagsgetrouwe KN geen genade. De bisschoppen moeten zich, aldus Peeters, ernstig afvragen in hoeverre ze zelf verantwoordelijk zijn voor de teloorgang. Het verwijt in het Professorenmanifest richting bisschoppen acht hij ondeugdelijk door te wijzen op de leegloop in de protestant christelijke kerken, waaraan de bisschoppen uiteraard part noch deel hebben. Daar heeft Peeters een punt. Dat neemt niet weg dat het huidige beleid van de bisschoppen onverbiddelijk tot steeds meer leegloop zal leiden. Met het Professorenmanifest hebben wij daarom, als betrokken gelovigen, de bisschoppen benaderd met onze zorgen over dat beleid en hen gevraagd het aan te passen.

Bemoedigend

Net als Peeters in het KN voelen ook wij ons bemoedigd door het warm menselijk optreden van Paus Franciscus. Hij is een echte bruggenbouwer en hij verdient allerwegen navolging. Daarom zeggen we tot de bisschoppen: Uw zorg is ook onze zorg, maar maak onze zorg ook tot uw zorg. Het is bemoedigend dat er inmiddels al twee bisschoppen zijn die onze zorgen serieus willen nemen.