Opvlammende hoop

Als kardinaal Eijk zijn zin krijgt zijn er binnen 10 jaar ruim 1.000 kerkgebouwen gesloten en evenzovele lokale geloofsgemeenschappen opgeheven en gecentraliseerd in door de bisschop aangewezen eucharistische centra, met vieringen strikt volgens de richtlijnen. Uit boosheid, verontwaardiging en gelatenheid zal meer dan de helft van de gelovigen de kerk de rug toekeren en wat overblijft na de vicieuze cirkel van afnemende kerkbijdragen en steeds draconischer bezuinigen is een sektarische restkerk.

Bezield Verband Vlaanderen

Hoe anders lijkt de situatie in België. Bezield Verband Vlaanderen (www.bezieldverband.be) schrijft in een recente brief aan paus Franciscus, dat hij zich over hun regio geen zorgen hoeft te maken. Hier behoort het klerikalisme tot het verleden, hier is geen priestertekort omdat leken in dynamische christelijke gemeenschappen hun eigen verantwoordelijkheid nemen: op zondagen in open kerken en kapellen en van maandag tot zaterdag in heel het maatschappelijke en politieke landschap, in buurthuizen en in groepen voor gerechtigheid, vrede en respect voor de aarde. Dat zal de paus aanspreken.

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Maar ook in Nederland groeit het optimisme. Mgr. de  Korte heeft onlangs publiekelijk afstand genomen van het beleid van kardinaal Eijk en wil er alles aan doen om vieringen lokaal in stand te houden, zelfs als er kerken dicht moeten.

Bezield Verband Utrecht

Als Bezield Verband Utrecht (www.bezieldverbandutrecht.nl) hebben we inmiddels ervaren dat de combinatie van (re)vitalisering en professionele kerkjuridische begeleiding een krachtig middel is om bedreigde gemeenschappen te helpen overleven en nieuw perspectief te bieden.

Wij ontvingen bemoedigende steunbetuigingen en giften, en wij verwelkomen mensen die ons praktisch willen helpen met hun enthousiasme, creativiteit en energie. Belangstelling? Mail naar voorrzitter@bezieldverbandutrecht.nl.