Huwelijksmoraal grondig herzien

Huwelijksmoraal moet worden herzien, aldus een verklaring van ruim 70 theologen ter voorbereiding op de speciale Synode over Huwelijk en Gezin komend najaar.

73 theologen uit 18 landen (waaronder vijf Nederlanders en twee Belgen) verklaren:

  1. De huwelijksmoraal van de kerk schiet te kort omdat de leer is opgesteld door geestelijke leiders zonder persoonlijke ervaring van het huwelijk. Er moet beter geluisterd worden naar leken en deskundigen.
  2. De kerk spreekt alsof er maar één vorm van huwelijk bestaat. In werkelijkheid bestaan er veel soorten huwelijksrelaties en gezinsstructuren.
  3. De kerk moet begrip tonen voor samenwonen, echtscheiding en hertrouwen. Gelovigen in dergelijke situaties moeten niet automatisch van deelname aan de eucharistie en communie worden geweerd.
  4. De kerk moet verantwoorde geboorteregeling toestaan: “Zij moet aan het geweten van elk paar overlaten om vruchtbaarheid te regelen zoals het in hun eigen specifieke situatie uitkomt.”
  5. Homoseksuelen verdienen meer steun: “De kerk heeft nog weinig gedaan om de aanvaarding van mensen met alternatieve seksuele oriëntaties te bevorderen als waardige leden van de kerk en samenleving.”

 

Paus Franciscus heeft een speciale Synode over Huwelijk en Gezin bijeengeroepen die dit jaar van 5 tot 19 oktober in Rome zal vergaderen. Ter voorbereiding heeft hij de medewerking gevraagd van landelijke bisschoppenconferenties. Deze moeten daarvoor ook de mening van hun gelovigen peilen. Aartsbisschop Lorenzo Baldisserie, Secretaris Generaal van de komende Synode, heeft aangekondigd dat bijdragen voor de Conferentie eind januari binnen moeten zijn. Hiervoor hebben de theologen een verklaring opgesteld.

Meer lezen?

Persbericht_huwelijk

De volledige tekst van de Verklaring in het Nederlands