De leegloop in onze kerk

In het KatholiekNieuwsblad (KN) van 8 december j.l. schrijft Jan Peeters over de leegloop in onze kerk. Hij concludeert dat Bezield Verband Utrecht en de ondertekenaars van het Professorenmanifest de […]