Wereld Vluchtelingendag

Bij gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2020 (afgelopen zaterdag 20 juni) wil de ‘Mariënburgvereniging van kritisch katholieken’ de aandacht van u en uw Kamerfractie vragen voor de vluchtelingen die vastzitten in kampen in Griekenland, en dan met name voor de kinderen onder hen.

Waar de sanitaire omstandigheden en de overbevolking van deze kampen normaal al erbarmelijk zijn, geven deze tijdens de huidige Covid-19 pandemie extra reden tot bezorgdheid.

Wij, bestuur en leden van de ‘Mariënburgvereniging’, proberen de boodschap van Jezus ons tot inspiratie te laten zijn. Zo denken wij dat het een christenplicht is open te doen voor wie als vluchteling en vreemdeling aan onze deur klopt. In het Evangelie van Mattheus prijst Jezus de rechtvaardigen: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij te opgenomen”. Wij hebben oog voor het feit dat Nederland in het verleden al vele vluchtelingen en ook veel kerkasielkinderen een nieuw thuis heeft geboden. Maar wij kunnen ons toch niet beroepen op het goede dat wij in het verleden hebben gedaan, nu opnieuw een beroep op ons gedaan wordt? De toestand in de wereld met oorlog, geweld, armoede en uitbuiting is niet anders en noopt zelfs kinderen te vluchten en aan onze deur te kloppen.

Verschillende gemeenten hebben aangegeven een aantal van deze kinderen te willen en kunnen opnemen. Wij bepleiten vanuit christelijke compassie om ook op landelijk beslissingsniveau coulance voor deze kinderen op te brengen, wellicht onder nadere voorwaarden (geen gezinshereniging?). Een van de rijkste landen van Europa zou dit gebaar toch moeten kunnen maken, ook al lijkt er bij een aantal politieke partijen minder draagvlak voor opname van (kind)vluchtelingen.

De Mariënburgvereniging doet daarom een klemmend beroep op uw Kamerfractie om al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om een respectabel aantal van deze kinderen uit Griekse kampen tot ons land toe te laten en daarmee een kans op een betere toekomst te geven.

Culemborg, 23-06-2020 Harrie van den Akker, voorzitter

Klik voor een .pdf download.