Waarom al die commotie?

De uitspraken van kardinaal Eijk in zijn interview met het Reformatorisch Dagblad hebben in de protestantse pers tot veel commotie geleid. * Hij staat in zijn ambt voor eenheid en voor oecumenische verbondenheid. Hij veroordeelt niemand, hij is duidelijk en dat is verfrissend. Ik begrijp heel goed, dat hij als ambtsdrager de besluiten van Trente niet zomaar afvalt, al is daar natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik denk dat hij ook best in is voor een goed oecumenisch gesprek, maar natuurlijk niet als de uitnodiging daartoe in een verwijtende context staat. Dan kun je zo’n gesprek inderdaad maar beter even opschorten.

De paapse mis

In mijn ambt van predikant sta ik ook voor eenheid en oecumenische verbondenheid en ik weet, dat je in de oecumene allereerst moet proberen elkaars positie beter te verstaan. Met verwijten over en weer komen we niet verder. Als mij door een krant gevraagd zou worden of ik de paapse mis een vervloekte afgoderij vind, zou ik zeker in de verleiding komen mijn eigen kerk af te vallen. Maar als de krant doorvroeg – en dat doet een goede krant – dan zou ik in alle eerlijkheid moeten antwoorden, dat de PKN dit nog steeds zo belijdt, omdat het nooit is teruggenomen. Ik zou dan aanvoeren, dat het een kwestie uit het verleden betreft, toen alles op scherp stond is en dat ik niemand veroordeel.

Oecumenische vriendschap

Waarom dan toch die commotie? Laten we elkaar geen veroordelingen in de mond leggen. Laten we de jubilea van Trente en van de Heidelberger en straks ook het reformatiejubileum beschouwen in het licht van oecumenische vriendschap en toenadering. En laten we in een vriendschappelijke context onder het genot van een goed glas wijn een goed gesprek met elkaar hebben. Dat roep ik al jaren. Goede oecumenische betrekkingen zijn vruchten van goede, eerlijke, vriendschappelijke gesprekken, iets waarvoor de rooms-katholieke bisschop van Fulda, Heinz Josef Algermisen, op 6 januari jongstleden de Lutherse bisschop Martin Hein publiekelijk bedankte. Zo kan het toch ook?

Meer lezen?

Interview kardinaal Eijk in het Reformatorisch Dagblad van 16 januari: Leer en vervloekingen Trente „onverkort” van kracht.

Repliek van Hendro Munsterman
Hendro Munsterman is r.k. theoloog, directeur van het Institut Pastorale d’Études Religieuses aan de Université Catholique de Lyon waar hij systematische theologie en godsdienstwetenschappen doceert.