Waarderende gemeenteopbouw

Bij Waarderende Gemeenteopbouw gaat het om met andere ogen te kijken en luisteren naar wat gelovigen bezielt, waarin ze vreugde scheppen, wat hun vertrouwen geeft en hoop.

Waarderend veranderen is een relationele benadering van vernieuwen en veranderen die mensen verbindt, energie geeft en die tot nieuwe, bruikbare kennis en ideeën leidt.

Een waarderende benadering is niet vanzelfsprekend, In het algemeen gaan evaluaties op zoek naar ´wat niet werkt´. Wanneer dat gevonden is, start een oplossing van het gevonden probleem. Een heel natuurlijke aanpak.
Het is daarom een uitdaging om een waarderende benadering toe te passen.

Meer informatie?

Website Waarderende gemeenteopbouw