Mariënburg-regio Twente

Wat houden we nog over?

Temidden van geloofscrises en moreel verval is dat een veelgehoorde vraag.
Mariënburg-regio Twente organiseert hierover drie inleidingen in 2016.

Prof. dr. Fred van Iersel spreekt woensdag 3 februari over de ethiek: wat blijft daarvan over bij de sjoemelsoftware van de autobranche, de omkopingen bij de FIFA, het misbruik in de kerken en daarbuiten, de graaiers in de financiële wereld en daarbuiten, het extremisme enz. enz.
Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar van de Universiteit van Tilburg en oud-hoofdaalmoezenier bij het Ministerie van Justitie.

Prof. dr. Wim Weren spreekt woensdag 9 maart over onszelf: Wij zijn als gras. En stof, en tot stof zullen wij wederkeren. En verrijzen…: “Stemmen uit de Bijbel, echo’s in onze cultuur.”
Wim Weeren is emeritus-hoogleraar Bijbelwetenschappen en – decaan van de Universiteit van Tilburg.

Drs. Peter van Lange spreekt woensdag 13 april over… de stilte. Willem Barnard vertaalde Psalm 66: “De stilte zingt u toe, o Here.” En Stef Bos zingt: “Niets is sterker dan de stilte.”
Peter van Lange is docent Levensbeschouwing, schoolopleider, en begeleider nieuwe docenten van het Bonhoeffercollege in Enschede.

Waar, wanneer? kosten? aanmelding.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Plaats: Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, Hengelo.
Deelnamebijdrage: € 5.–.
Aanmelding van deelname: Joop Breukel, 0541 – 521 226, b.g.g. voice-mail.