Vrouwelijke blik

Een stapje op weg naar gelijke behandeling…

Voor het eerst heeft de paus een vrouw stemrecht gegeven op het kantoor voor bisschoppen synodes. De Franse Sr. Nathalie Becquart is op dat kantoor benoemd tot ondersecretaris.

De benoeming vloeit volgens insiders voort uit de wens van de paus om de typische vrouwelijke kijk op situaties niet mis te lopen. Die kijk kan invloed krijgen als die mede gedragen wordt door de Spanjaard Luis Marín de San Martin die de baan van ondersecretaris met haar deelt en die bij deze gelegenheid tot bisschop is benoemd. Tezamen zouden ze kunnen proberen de hoofdsecretaris kardinaal Grech tot eenzelfde kijk te brengen.

Ed Schreurs – bestuurslid Mariënburgvereniging