Homo inzegeningen

Persbericht Mariënburgvereniging

Met grote zorg heeft het bestuur van de Mariënburgvereniging kennisgenomen van de recente publicatie van het Vaticaan (eng)… waarin zij het zegenen van relaties tussen partners van hetzelfde geslacht niet geoorloofd acht.

Niet alleen negeert de Kerk het feit dat de seksuele oriëntatie van de mens aangeboren is (en niet een psychologische afwijking vormt zoals in de Catechismus gesteld wordt) maar ook ontkent zij dat liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht onderdeel uitmaakt van Gods creatie.

Waar de pastorale praktijk in een aantal landen al de kerkelijke inzegening van dit soort verbintenissen kent, wordt de klok nu weer eeuwen teruggedraaid. Voor de betrokken individuen is dit buitengewoon pijnlijk. Want waar de Kerk aan de ene kant zegt personen met homoseksuele neigingen (sic) met respect, medeleven en teergevoeligheid te willen behandelen, maait zij aan de andere kant deze personen de grond onder hun voeten weg door homoseksualiteit te bestempelen als ‘tegennatuurlijk’ en hen geen andere optie te bieden dan een leven ’in kuisheid’.

Daarnaast achten wij het zorgelijk dat het Vaticaan door haar houding ten opzichte homoseksuele activiteit – en overigens alle seksuele activiteit buiten het rooms-katholieke huwelijk – een legitimatie lijkt te geven aan de homodiscriminatie en homovervolging die nog steeds in veel landen plaatsvindt.

Allereerst doen wij dan ook een klemmend beroep op het Vaticaan om haar standpunt inzake homoseksualiteit in overeenstemming te brengen met bestaande wetenschappelijke inzichten en in het vervolg daarop het Kerkelijk huwelijk ook open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht.

Vervolgens spreken wij de hoop uit dat in afwachting hiervan vele geestelijken het aandurven om de mens boven de wet te blijven stellen door deze relaties te blijven zegenen.

De Mariënburgvereniging – Vereniging van Kritisch Katholieken heeft ten doel het helpen vorm te geven aan een eigentijdse geloofsbeleving en samen kerk zijn. Ze vormt een brede landelijke beweging van mensen van alle leeftijden die de katholieke vernieuwing willen steunen omdat een eigentijdse geloofsgemeenschap hen ter harte gaat. De vereniging staat voor mondig, vernieuwend en katholiek.

Publicaties en reacties

Bijlagen

Nederlandse (Google) vertaling van het artikel
We are church international: persbericht
Mariënburgvereniging persbericht