Paus Franciscus bewerkstelligt

Vrouwelijke lector of acoliet nu officieel toegestaan.

Hoewel het in de meeste kerken in Nederland al de gewoonste zaak van de wereld lijkt, was het officieel niet toegestaan dat vrouwen lector of acoliet waren, behoudens als uitzondering en alleen indien de betreffende bisschop dit toestond. Paus Franciscus heeft recentelijk het canonieke recht op dit punt aangepast waardoor dat wat door de “gewone” gelovige in gang gezet is, nu ook kerk-juridisch is toegestaan.

Het lijkt een kleine verandering – zeker voor de Nederlandse katholieken – maar in veel parochies wereldwijd is de feitelijke verbanning van vrouwen van het altaar nu dan toch verleden tijd. Bisschoppen die alsnog willen vasthouden aan de oude regels kunnen ter verantwoording worden geroepen.

De huidige aankondiging draagt bij aan een gestage afbraak van de hardnekkige uitsluiting van vrouwen die het instituut Kerk in haar waardigheid aantast. Deze wijziging is een teken van het groeiende bewustzijn van wat de afwijzing van de doop van de vrouw in Christus is geweest. Vanaf nu zijn vrouwen er een stapje dichter gekomen om officieel te bemiddelen in heilige zaken. Langzaam maar zeker zal de WOW blijven ijveren voor volledige gelijkheid tussen man en vrouw in de kerk. Zij heeft er alle vertrouwen in dat er meer verandering zal komen.

Bewerking van een persbericht van Women’s Ordination Worldwide (WOW), datum 11 januari 2021.
WOW(1996) is een internationaal netwerk dat streeft naar de inclusiviteit van vrouwen in alle gewijde functies.