Voordracht Henk Meeuws

Op het Mariënburg Congres in 2012 hield Henk Meeuws een bezielende voordracht onder de titel

Waar menslievendheid en minnen, daar God.
Over diaconie en mystagogie.

Download: voordracht Henk Meeuws, 2012