Algemene Vergadering 2021

De Algemene Vergadering 2021 vindt plaats op zaterdag 2 oktober, van 10.30 – 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Het middagprogramma wordt geleid door uittredend bestuurslid Ed Schreurs

Agenda

10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Aanvang vergadering

 • Opening door voorzitter Harrie van den Akker
 • Vaststelling agenda
 • Conceptverslag Algemene Vergadering 26 september 2020
 • Inhoudelijk Jaarverslag 2020
 • Financieel jaarverslag 2020
  • Goedkeuring jaarrekening 2020
  • Verslag kascommissie
  • Voorstel om bestuur te dechargeren inzake het gevoerde beleid
 • Samenstelling bestuur
  • Vertrekkende bestuursleden
  • Nieuwe bestuursleden
 • Functielijst per 31-12-2020
 • Beleidsvoornemens
  • Samenwerking met Bezield Verband Utrecht
 • Begroting 2021-2022
 • Rondvraag

13.00 uur: Sluiting vergadering – aansluitend lunchpauze
14.00 uur: Programma o.l.v. Ed Schreurs: “Geloven in een charitatieve kerk”
16.00 uur: Afsluitende borrel

Wilt u ook betrokken worden bij en uw stem laten horen als het gaat om de toekomst van onze vereniging, kom dan naar de Algemene Vergadering.

U kunt zich hier aanmelden

e-mail: secretariaat@marienburgvereniging.nl
post: secretariaat Mariënburg, Het Fort 29, 5581 AB Waalre.
Wilt u daarbij vermelden: Uw lidnummer, naam, adres en woonplaats?