Taede Smedes in Mariastede

Afdeling West Noord-Brabant

Secretariaat:
Van de Woestijnelaan 31
4707 LW Roosendaal
Tel: 0165 – 532561
E-mail: cvanderham@home.nl

De initiatiefgroep van de afdeling West Noord-Brabant van de Mariënburgvereniging nodigt u bij deze uit voor de tweede lezing in het seizoen 2017/2018. Deze lezing wordt verzorgd door filosoof en theoloog
Taede Smedes met als onderwerp:

GOD, IETS OF NIETS? de postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof.

Door secularisatie en ontkerkelijking is het religieuze landschap in Nederland radicaal veranderd. Dit betekent echter niet dat mensen daardoor niet meer geloven. Zij geloven anders. Zo is er al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus gaan ‘winkelen’. Dat wil zeggen dat zij elementen uit verschillende religieuze tradities combineren tot een persoonlijk geheel. Dat is typisch voor onze hedendaagse ‘vloeibare’ samenleving, waarin grenzen vervagen. Zo zijn er mensen die geloven in iets hogers zonder zich te willen verbinden met een specifieke religieuze traditie. En er zijn mensen, die zich religieus noemen, maar ieder idee van een bovennatuurlijke God verwerpen. Door deze veranderingen zijn traditionele onderverdelingen van ‘gelovig’ en ‘ongelovig’ niet langer houdbaar. Mensen wijzen geloven niet af. Zij geloven eerder in iets dan in niets.

De lezing wordt gehouden in Mariastede, St Theresiastraat 44 in Roosendaal op maandag 13 november a.s. om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 10,00 euro. Wij hopen op uw belangstelling voor dit interessante onderwerp.