Samen nadenken en leren

Programma Reizend Maatschappelijk Atelier

‘Uit liefde voor de Islam’ van Paolo Dall’Oglio, een jezuïet die in Mar Moussa in Syrië een kloostergemeenschap stichtte waar moslims en christenen samen de liefde voor de islam in praktijk brengen. Paolo is vier jaar geleden door IS gevangen genomen. Niet bekend is of hij nog leeft. In twee of drie groepen praten we door over de gemeenschap in Mar Moussa, zo mogelijk met mensen die er geweest zijn, en wisselen we praktijken en ervaringen uit, uit onze eigen leefomgeving. Wat vinden wij belangrijke vragen als het gaat om de communicatie en dialoog moslims-christenen?

Een interview met Jacques Mourad, een monnik van Mar Moussa, die door Assad en later door IS gevangen genomen is, en nu in Irak woont. Mourad spreekt over de vervolging van yezidi’s, alevieten, soenieten en christenen, en pleit voor beëindiging van alle oorlog en geweld. Hij meent dat iedereen iets kan doen voor de vrede, o.a. door het stoppen van de wapenproductie. In twee of drie groepen bespreken we de film, staan we stil bij de beeldvorming over het Midden Oosten via de media, en zoeken we naar handvatten voor vredesonderhandelingen.

Download hier de .pdf flyer voor nadere informatie

171128-Aankondiging-Maatschappelijk-Atelier-gdb