Spiritueel Moederschap

Spiritueel Moederschap SPIRITUEEL MOEDERSCHAP / KITTY BOUWMAN

Er zijn in ons netwerk personen die zich regelmatig laten inspireren door zich met anderen te bezinnen op geschriften van St Augustinus. Voor hen opent Kitty Bouwman een nieuw venster met haar boek “Spiritueel Moederschap”, twee vrouwen in het leven van Agustinus. Het boek werd 22 februari gepresenteerd in Heeswijk bij uitgeverij Berne.

KITTY BOUWMAN

Spiritueel moederschap.
Twee vrouwen in het leven van Augustinus
In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monnica, die hem vertrouwd maakt met het christelijke geloof, en zijn partner met wie hij een duurzame relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon. In zijn Belijdenissen brengt Augustinus zijn moeder in verband met het geestelijk leven, terwijl hij de relatie met zijn partner associeert met seksualiteit en zondigheid.
Op basis van haar geprezen proefschrift heeft Kitty Bouwman een publieksboek geschreven dat haar vernieuwende visie op Augustinus ontsluit. Het spirituele moederschap blijkt een sleutelrol te hebben bij Augustinus’ inwijding in het geheim van God. In het moederschap van de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt aan God.
Dr. Kitty Bouwman (1957) is werkzaam als geestelijk begeleider en geestelijk verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen en is tevens hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Daarnaast werkt ze aan een vervolgonderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Boekgegevens

Paperback I formaat 135×215 mm 1 192 pagina’s I ISBN 978-90-8972-355-0 1 € 18,90. Een uitgave van Berne Media I uitgeverij abdij van berne, Heeswijk