Segunda Asamblea, Conception Chili

Op 4 en 5 januari hebben in Conception Chileense katholieken voor de tweede keer een onafhankelijke leken synode gehouden met 120 deelnemers afkomstig uit vele delen van het land.

SEGUNDA ASAMBLEA SÍNODO LAICAL AUTOCONVOCADO

Op 4 en 5 januari hebben in Conception Chileense katholieken voor de tweede keer een onafhankelijke leken synode gehouden met 120 deelnemers afkomstig uit vele delen van het land.

De afsluitende eucharistieviering was opgezet als een concelebratie van alle aanwezigen.

De deelnemers werden het eens over een aantal voornemens en over de veroordeling van de voordracht door Rome voor de benoeming van een man tot aartsbisschop die enige jaren eerder de leken van Osorno voor schut had gezet die het misbruik van kinderen door priesters en bisschoppen openlijk aan de kaak stelden.

Verklaring Chili

Uitgaande van de ethiek van Jezus (Mt 5, 3-11), verbinden wij ons als Lekensynode:

Om bij te dragen aan de sociale en politieke wereld in:

 1. Door het bevorderen van de ontwikkeling van ruimten voor burgerparticipatie in functie van het ontstaan van een nieuwe grondwet die een waardig leven voor iedereen bevordert.
 2. Door het effectief beschermen van het gemeenschappelijke huis en speciale aandacht te eisen voor water, zaden en bossen, als mensenrechten.\
 3. Door constructief deel te nemen aan de verschillende sociale en politieke organisaties.
 4. Door acties aan de kaak te stellen die het recht en de menselijke waardigheid schenden.
 5. Door gerechtigheid en genoegdoening te eisen voor degenen die geweld hebben ondervonden, hun leven hebben verloren en hun visie hebben verloren bij actie van geweld door staatsagenten.

Bij te dragen aan de kerkelijke wereld in:

 1. Het bevorderen van een autonoom lekennetwerk met zichtbare en effectieve actie die een impact heeft op de samenleving en de kerk voor de armen en uitgeslotenen.
 2. Het creëren van basisgemeenschappen, het versterken van territoriale netwerken en het nationale netwerk met een getuigenis..
 3. Het eisen van gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers van allerlei vormen van kerkelijk misbruik.
 4. Het eisen van transparantie in het beheer van de financiën van de kerk.
 5. Het ontwikkelen van centra voor het delen van kennis, afhankelijk van de behoeften van elk gebied.
 6. Het eisen van een grotere verantwoordelijkheid van vrouwen in alle kerkelijke organen.
 7. Bevordering van de democratisering van de bisschoppenverkiezingen. Daarom wijzen wij de benoeming af van Don Fernando Ramos Pérez tot aartsbisschop van Puerto Montt, omdat hij de leken van Osorno voor schut heeft gezet, die het vertrek van bisschop Barros vroegen.

Hier is luistervaardigheid nodig en inlevingsvermogen in de leken en de overlevenden van seksueel misbruik. Daarom sluiten wij ons aan bij de acties die door de lekengemeenschappen van dat gebied moeten worden ondernomen, in de eis dat er een nieuwe voordracht moet komen en dat die vooraf met het Volk van God moet worden overlegd.

Ten slotte herhaalt het nationale netwerk van leken zijn besluit om een orgaan te zijn dat met zijn woord en daad bijdraagt aan de opbouw van een nieuwe kerk en een nieuw land, waarin iedereen gerespecteerd wordt en kan worden en waarin het mogelijk is om een waardig leven in zusterschap en broederschap te ontwikkelen, door deel te nemen aan de grote tafel van de Heer (Joh 10:10).

Nationaal netwerk van leken van Chili
In Concepción, aan de vooravond van de Verschijning van de Heer