Internationaal Krom recht

De Ierse redemptorist Tony Flannery werd in 2012 door het C.D.F. (R.K Congregatie voor Geloofsleer) gestraft voor het publiceren van artikelen over de wijding van vrouwen, het priesterschap en LGBTQ+ mensen. Marienburg is lid van WACI (We Are Church International).

Op de WACI website van 25 september 2020 stond het volgende bericht.
De Ierse redemptorist Tony Flannery werd in 2012 door het C.D.F. (R.K Congregatie voor Geloofsleer) gestraft voor het publiceren van artikelen over de wijding van vrouwen, het priesterschap en LGBTQ+ mensen. Sindsdien is hij uit het openbaar ambt verwijderd.

Maar met de benoeming van paus Franciscus is de dialoog over veel van deze onderwerpen nu wijdverbreid. Dus begin 2020 deed pater Flannery via de Orde van de Redemptoristen een beroep op de paus om terug te mogen keren naar het openbaar ambt. Het C.D.F. antwoordde dat ze een geleidelijke toelating tot het openbaar ambt zouden overeenkomen als Fr Flannery 4 verklaringen zou ondertekenen over

  • Geen priesterwijding voor vrouwen
  • Homoseksuele praktijken zijn in strijd met de natuurwet
  • Geen Huwelijken van hetzelfde geslacht
  • De gender-theorie wordt niet geaccepteerd

Vroeger deze week zei het hoofd van de C.D.F. Kardinaal Ladaria: “We hebben er alles aan gedaan om met pater Flannery te praten. Het was niet altijd gemakkelijk. We hebben alles gedaan wat mogelijk was. …… We hebben altijd geprobeerd ons respect voor pater Flannery te behouden.”

“Niet alleen heb ik met niemand gesproken bij het C.D.F.,” zei pater Flannery, “in geen enkel stadium hebben ze ooit rechtstreeks met mij gecommuniceerd.” Kardinaal Ladaria heeft een ander begrip van wat het betekent om “dialoog” te voeren. Dat betekent toch direct praten met de betreffende persoon. En het zogenaamd tonen van “respect” voor pater Flannery omvatte niet het informeren van hem over het oorspronkelijke C.D.F. onderzoek of het toestaan van zijn verdediging. “Misschien bedrieg ik mezelf,” zei hij in een e-mail , “maar ik geloof dat ik meer kan doen voor de kerk door op alle mogelijke manieren het onrechtvaardige proces bloot te leggen, in plaats van te proberen om Franciscus naar mij te laten zwaaien en me terug te laten keren naar de bediening.”

Voetnoot van Marienburg

Volgens ons is de tweede verklaring niet te rijmen met het onlangs getoond respect van paus Franciscus voor de burgerlijke verbintenis van LGBT mensen en is de door kardinaal Ladaria gevolgde procedure in strijd met internationaal aanvaarde rechtspraktijk