Luther 1517

Nog steeds is de Kerk toe aan hervorming. Op initiatief van de internationale groep <We are church> werden daarom door aangesloten organisaties de afgelopen weken pamfletten aangebracht op kerkdeuren ergens in Korea, in Kenia, in Nederland en in vele andere landen en wel met eigentijdse voorstellen.Marienburg vroeg om …

  • de kerk open te stellen zonder onderscheid voor iedereen die zorgt
  • rechtvaardigheid te stellen boven alle regels en wetten,
  • de kerk de zorgmoeder te maken voor arme mensen,
  • de pastors te laten kiezen door het kerkvolk zelf
  • te luisteren naar iedereen om begrip op te brengen voor wat er leeft onder mensen van deze tijd.

Met de actie beogen ledenorganisaties van <We are church> de achterban bewust te maken van de nodige veranderingen en haar voor te bereiden op de leken synode 18 november 2018 te Aparecida in Braziië. Vier diashows met foto’s uit 17 landen zijn te vinden op de website www.we-are-church.org