Magazine Jaargang 2009

Magazine Special 2009 – 5

Publicatiedatum: 1 december 2009

De kerk als gastenhuis en herberg
door: Jan Hendriks

Magazine 2009 – 5

Publicatiedatum: 30 november 2009

Damiaan Meuwissen: Impressies van het Mariënburg-congres
Christian Modehn: Bisschop ruimt parochies op
Lambert van Gelder: Hebben we eigenlijk nog wel priesters nodig?
Jan Langelaan: Zelfportret van een zoekende pelgrim
Damiaan Meuwissen: Spagaat van gezag, geloven, geweten

Magazine Special 2009 – 4

Publicatiedatum: 1 september 2009

De nieuwe voorganger
Over klerikalisme en de dubbele identiteit van de gewijde ambtsdrager
door: het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK):
Herman Brinkhoff, Ruud Bunnik, Bert van Dijk, Ties van Kerkhoff en Peter van Kessel

Magazine 2009 – 4

Publicatiedatum: 1 september 2009

Leon Goertz: Bestuursfiasco en straatliturgie
Lambert van Gelder: Zintuig voor het geloof
Ben van der Boom: Christus’ Afrikaanse gezicht
Damiaan Meuwissen: Een geloof met nieuwe accenten
Prof.Dr. Hans Küng: Hadden we maar een Obama als paus
Jo de Wit: De reikwijdte van het R.K. leergezag

Magazine Special 2009 – 3

Publicatiedatum: 1 juni 2009

Sporen van God
De religieuzen en de hedendaagse missie in Nederland door Drs. Tom J.S. Boesten

Magazine 2009 – 3

Publicatiedatum: 1 juni 2009

Damiaan Meuwissen: Het geloof van de gelovige heeft het laatste woord
Margriet Gosker: Calvijn was voluit katholiek en geen scheurmaker
Congres 2009: Vrijheid en verantwoordelijkheid
Maria Straathof: De (geheime) vriendin van een priester
Huub Schumacher: Bisdom met haken en ogen
Alie van Leeuwen: Mariënburg en een geloofsbelijdenis

Magazine Special 2009 – 2

Publicatiedatum: 1 maart 2009

Kerken naar een nieuwe katholiciteit,
Lentegedachten in de oecumenische winter
door Dr. Joris Vercammen

Magazine 2009 – 2

Publicatiedatum: 1 maart 2009

Eric Jurgens: Het openbaar debat
Hermann Häring: De noden van het kerkvolk
Huub Schumacher: Gehandicapte priesters
Leon Goertz: Het oude pastorale plaatje past niet meer
Maria Straathof: Mevrouw de bisschop: ‘Pastoraal werk komt naar je toe’
Marleen Wijdeveld: Vrouwen met een priesterwijding