Paasboodschap 2019

Een Paasboodschap van de Mariënburgvereniging van Kritisch Katholieken

Met Pasen hebben we weer de oude verhalen gehoord, van uittocht en beloofd land, van opstanding en nieuw leven. Pasen doet ons haast vergeten wat er aan vooraf ging: de brand van de Notre Dame in Parijs…

– maar wel daarna de reacties van gelovigen en ongelovigen: saamhorigheid, verbondenheid.

Zo ook eerder de schutter in Christchurch die poogde haat te zaaien, maar een land creëerde “waar we allemaal één zijn en geen verschil telt, wat je ook gelooft“ – zo verwoordde de premier van Nieuw Zeeland ‘t, met hoofddoek om. Dat is, anno 2019, Pasen ten voeten uit. Alle duistere krachten en rampen, alle verdriet en dood “kunnen en mogen ons niet het zicht benemen op het wonder van het leven”. Pasen is dromen van het beloofde land, is “het beloofde land mogen zien, het zelf maken, samen”.

Ook Mariënburg moet geloven in de toekomst, moet blijven dromen van Pasen en het beloofde land, er aan bouwen en naar op weg gaan: met in ons midden de draagbare ark van het verbond met daarin de woorden van God. Op weg als nieuwe christenen, oecumenisch, niet herkenbaar aan de inschrijving in een doopregister, maar aan proactief tolerant en behulpzaam gedrag, met oog voor evangelische rechtvaardigheid, niet alleen stilzwijgend thuis of zingend op zondag maar ook heel zichtbaar in het sociale leven en in de politiek. De toekomst van Mariënburg is de droom in stand houden: jezelf verliezen in Jezus’ voetspoor in werk voor vluchtelingen en hulpbehoevenden, en in het redden van de planeet.

Het Mariënburgbestuur.

[met dank aan het team van de Amsterdamse Dominicus voor inspiratie en enkele citaten]