AV 2019

De Algemene Vergadering 2019 vindt plaats op zaterdag 6 april, van 10.30 – 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden.

Het middagprogramma gaat over de nieuwe brochure van de Credo-commissie: “Getuigen van geloof” – GEDACHTEN OVER GODSGELOOF EN LIEFDE.

Agenda

10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Aanvang vergadering

 • Opening door voorzitter Harrie van den Akker
 • Vaststelling agenda
 • Conceptverslag van de Algemene Vergadering 14 april 2018
 • Inhoudelijk jaarverslag 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
  • Verslag kascommissie
  • Voorstel om bestuur te dechargeren inzake het gevoerde beleid
  • Samenstelling kascommissie 2019
 • Functielijst per 31 december 2018
  • Vacature webmaster
  • Vacature redacteur Opzien
  • Vacature voorzitter Credo-commissie
 • Vacature bestuurslid
  • Het bestuur stelt voor om mw. Nicole Buijtendijk te benoemen tot bestuurslid / beoogd secretaris
 • Voorstellen wijzigingen statuten
 • Beleidsvoornemens 2019 en verder
 • Begroting 2019
 • Rondvraag

13.00 uur: Sluiting vergadering – aansluitend lunchpauze
14.00 uur: Middagprogramma o.l.v. de Credo-commissie: “Getuigen van geloof”
16.00 uur: Afsluitende borrel

Wilt u ook betrokken worden bij en uw stem laten horen als het gaat om de toekomst van onze vereniging, kom dan naar de Algemene Vergadering.

DE INSCHRIJFTERMIJN IS VERLENGD TOT MAANDAG 1 APRIL

U kunt u aanmelden via

Aanmeldlink: Klik HIER voor een leeg aanmeldformulier

e-mail: secretariaat@marienburgvereniging.nl
post: secretariaat Mariënburg, Het Fort 29, 5581 AB Waalre.
Wilt u daarbij vermelden: Uw lidnummer, naam, adres en woonplaats?

Alvast dank en tot 6 april!

Het Mariënburgbestuur.