Nationaal Debat

Impressie van het Nationaal Debat over “CHRISTENDOM EN XENOFOBIE” (Naaste of Vreemde?)
met Sophie in ’t Veld en Stefan Paas

Programma Nationaal Debat
30 november 2019
Dominicus Amsterdam

10.00 uur : ontvangst met koffie/thee
10.30 uur : opening door Mariënburgvoorzitter Prof. Dr. Ir. Harrie van den Akker
10.35 uur : inleiding door Prof. Dr. Stefan Paas
11.10 uur : videoboodschap van de nationale scriba PKN Ds. R. de Reuver
11.15 uur : korte pauze
11.30 uur : inleiding door door Mevrouw Drs. Sophie in ’t Veld
12.05 uur : videoboodschap door Mgr. Dr. G. de Korte bisschop van Den Bosch
12.10 uur : start van het debat onder leiding van Henk Baars
13.00 uur : einde bijeenkomst

Hieronder volgt een korte sfeerimpressie met aansluitend de volledige tekst van Stefan Paas, de videobijdragen en enkele foto’s van de ochtend.

In de prachtige Dominicus staat de zon regelmatig op de ramen. Een ideaal decor en mooi om te zien hoe hierin onder het genot van koffie/thee met vers sinterklaasgebak de Mariënburgers elkaar uitbundig begroeten. Veel bekenden Ja! maar ook nieuwsgierigen uit den lande die de moeite nemen om ‘ons’ debat bij te wonen. We zijn met zo’n 125 personen.

Na een introductie van de voorzitter spreekt Stefan Paas (klik hier voor een download van de lezing). Zijn analytische benadering schetst eerstens een genuanceerd perspectief: Hoe nu dit onderwerp te bespreken in een redelijke context? Welke definities hanteren we? Hoe liggen de verhoudingen werkelijk en hoe te komen tot een conclusie? De zeven afsluitende stellingen over ‘het volk’ zijn echte eyeopeners.

De videoboodschap van drs. de Reuver liet aan duidelijheid niets te wensen over: Zijn Leitmotiv: “Vrees niet, ik zal er zijn” De integrale videoboodschap kunt u <HIER> bekijken..

Sophie in ’t Veld spreekt vanuit haar bevlogen Europese hart en zonder uitgeschreven tekst. Europa is geen technocratische aangelegenheid. Het gaat constant over morele en ethische kwesties. Als atheïst is ze op haar hoede als ze ‘evangelicals’ op haar pad treft. Van haar toespraak zijn aantekeningen gemaakt die in het maart 2020 Magazine van Mariënburg nader worden uitgewerkt.

De videoboodschap Mgr De Korte gaat over Bijbelse inspiratie en het respecteren van elkaars waardigheid. De opname kunt u <HIER> bekijken.

Na een leerzame en soms ook enerverende ochtend sluit voorzitter Harrie van den Akker de bijeenkomst omstreeks 13.15 uur.

 

De uitnodiging voor deze bijeenkomst

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt er op dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken.

In zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Oost-Europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegengewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue.

Maar het probleem is niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig” katholiek en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur, dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan sociale aspecten en mensenrechten en is sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek.

De vragen waar wij na het luisteren naar de inleidingen over in debat willen gaan, zouden dan ook kunnen zijn:

Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke boodschap indachtig – tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie?
Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol?
Hoe moet een “goede” christen zich opstellen?
Noteer in uw agenda en/of schrijf <HIER> direct in!
De deelnamebijdrage is € 10,- per persoon.

Tot 30 november in Amsterdam!

Waalre, 12 juni 2019

Michel Besnard
Voorzitter congresorganisatie Mariënburg

Download de flyer.

A5_Flyer_Nationaal_Debat