Paasboodschap 2018

Een Paasboodschap van de Mariënburgvereniging van Kritisch Katholieken

Bij gelegenheid van Pasen 2018 wil de Mariënburgvereniging alle kritische en andere katholieken en alle andere christenen oproepen om in het voetspoor van de verrezen Jezus nieuwe initiatieven te ontplooien die onze wereld mooier en onze samenleving leefbaarder maken.

Mariënburgvereniging sluit zich aan bij het morele appèl van paus Franciscus om onze aarde en ons leefmilieu te ontzien en compassie met de medemens tot leidraad te maken voor ons doen en laten. De Mariënburgvereniging roept de regering op om een ruimhartig kinderpardon in te stellen voor allochtone kinderen die hier zijn opgegroeid. De Mariënburgvereniging roept ook de Midden- en Oost-Europese katholieke leiders op hun grenzen en harten open te stellen voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. De Mariënburgvereniging roept de Joodse leiders van Israël op hun beloofde land open te stellen voor Palestijnen.

De Mariënburgvereniging roept de bisschoppen op om zich achter paus Franciscus op te stellen, en binnen de Nederlandse kerkprovincie begaan te zijn met alle gelovigen van goede wil zonder iemand uit te sluiten, niemand te beoordelen of te veroordelen, en hartelijkheid te stellen boven de letter van de kerkelijke wet- en regelgeving. Maar bovenal wil de Mariënburgvereniging alle christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen oproepen om in hun eigen persoonlijke leven de juiste keuzes te maken: laat Pasen 2018 een nieuw begin markeren en een baken van hoop zijn op een betere wereld.

Het Mariënburgbestuur.