AV 2018

De Algemene Vergadering 2018 vindt plaats op zaterdag 14 april, van 10.30 – 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. In het middagprogramma vieren we ons 35 jarig bestaan en bereiden we ons voor op de toekomst. Het middagprogramma begint om 14.00 uur.
Agenda

  • Opening
  • Vaststelling agenda
  • Verslag van de Algemene Vergadering 2017
  • Jaarverslag Mariënburg 2017
  • Jaarrekening 2017
  • Vacatures secretaris bestuur, en bestuurslid Besnard (herverkiesbaar)
  • Vaststellen wijzigingen huishoudelijk reglement
  • Beleidsvoornemens 2018
  • Begroting 2018
  • Rondvraag

Wilt u ook betrokken worden bij en uw stem laten horen als het gaat om de toekomst van onze vereniging (of beweging?), kom dan naar de Algemene Vergadering.

LAAT U ONS VÓÓR 15 MAART WETEN OF U OP 14 APRIL NAAR DE AV IN UTRECHT KOMT ?

U kunt u aanmelden via

website: www.marienburgvereniging.nl
e-mail: secretariaat@marienburgvereniging.nl
post: secretariaat Mariënburg, Het Fort 29, 5581 AB Waalre.

Wilt u daarbij vermelden: Uw naam en adres?

Alvast dank en tot 14 april!

Het Mariënburgbestuur.