Over vijf jaar

Uitnodiging

Geloofsgemeenschappen en de toekomst?
Samen op zoek naar nieuwe wegen.
Zaterdag 8 februari 2020 van 10.30 uur tot 14.30 uur

Als actieve vrijwilliger(s) zet u zich in om uw geloofsgemeenschap vitaal te houden. Betrokkenheid, samenwerking, creativiteit en geloofsverdieping zijn daarbij sleutelwoorden. U kunt dat lijstje vast nog aanvullen.
Helaas zijn er ook zorgen over de toekomst. Overal om ons heen horen wij dat de vergrijzing toeneemt en klinkt de vraag: “Waar staan wij over vijf jaar?”
Dat geldt voor veel geloofsgemeenschappen in vrije opstelling (ecclesia’s), geloofsgemeenschappen in parochieverband en voor geloofsgemeenschappen die tussen wal en schip dreigen te raken. Al die gemeenschappen hebben hun eigen expertise. Die kan heel verschillend zijn en varieert van een inspirerend Leerhuisaanbod tot een geweldig koor of een doeltreffend financieel beleid. Iedereen heeft wel iets wat ‘werkt’, iets om trots op te zijn.
Wij willen graag  met actieve vrijwilligers van de verschillende soorten geloofsgemeenschappen samenkomen om creatieve ideeën en bestaande know how te delen. Het gaat daarbij om toekomstvisies, inhoudelijke en praktische zaken. Belangrijke vragen: hoe organiseren wij ons en hoe treden we naar buiten? Wat willen wij meenemen naar de toekomst? In deze tijd is samenwerking volgens ons een belangrijke voorwaarde voor geloofsgemeenschappen die willen dóórgaan! Juist de eigen, specifieke plek, binnen, aan de rand van of buiten kerkelijk verband, kan daarbij een meerwaarde hebben.

De bijeenkomst start met een inleiding waarbij verschillende mogelijk toekomst-gerichte wegen de revue passeren. Vervolgens is er ruim gelegenheid om ervaringen te delen, gekoppeld aan concrete onderwerpen. Het woord “concreet” staat hoog in ons vaandel want wij willen niet dat u straks naar huis gaat met de gedachte: leuk, maar hoe nu verder?
Het is de bedoeling om samen plannen te smeden en/of te delen!

Wij nodigen u daarom uit:

  • Locatie: Hogeschool Utrecht, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS)
  • Tijd: zaterdag 8 februari 2020 van 10.30 uur tot 14.30 uur
  • Er wordt gezorgd voor koffie en een eenvoudige lunch.
  • Bijdrage: €10,- (inclusief koffie/lunch), ter plekke te voldoen.
  • Inleider en gespreksleider is Harrie van den Akker (voorzitter van Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken).
  • De bijeenkomst is een gezamenlijke initiatief van de onderstaande groeperingen die samenwerken in het 2of3bijEEN netwerk.
  • Inschrijving: 2of3bijEEN, Ben van Diest (secretaris), e-mail: vandiestbj@zonnet.nl

Graag vóór 1 februari 2020

Wij zouden het fijn vinden als u met twee (of meer) personen kunt komen.
Wij hopen op uw komst!

 Met vriendelijke groet,
2of3bijEEN netwerk (in alfabetische volgorde) :
Bezield Verband Utrecht
Dominicus Amsterdam
Ekklesia Amsterdam
Mariënburg vereniging van kritisch katholieken
Stichting ondersteuning kleine geloofsgemeenschappen