Onrust in Twente – UPDATE

Twente -Update

Bezorgd Katholiek Theo Leferink heeft naast zijn oproep tot het tekenen van een petitie ook een brief gestuurd aan kardinaal Eijk; hierin heeft hij een bloemlezing opgenomen van de door hem ontvangen reacties van medestanders. Inmiddels is er een antwoord gekomen op zijn brief, maar dit bevat geen spoortje van bereidheid tot aanpassing van het beleid. Hieronder volgen enkele recente artikelen en een (selectie van) de e-mails van Theo Leferink alsmede de antwoordbrief van kardinaal Eijk. Helemaal onderaan een bloemlezing van eerdere protesten.

De petitie van Samen Kerk, Samen Sterk is door zo’n zesduizend bezorgde Katholieken getekend.
230225 NEDERLANDS DAGBLAD: Kardinaal Eijk breekt het hele bisdom af

Parochiebestuurders zijn een petitie gestart
221220 TROUW: Verbied priesterloze vieringen niet

Kerken komen in opstand tegen kardinaal Wim Eijk:
221215 RTV OOST: Zijn beleid zorgt voor onrust

De artikelen zijn online te lezen met een gratis account.

22 februari: Beste allemaal,

Op 14 februari stuurde ik een uitgebreide brief met bijlage (bloemlezing van 14 pagina’s met reacties van bezorgde parochianen) naar Kardinaal Eijk.
Gisteren kreeg ik antwoord. Klik hier voor de antwoordbrief brief van het Aartsbisdom.
Een standaardbrief met een kort begeleidend schrijven. Deze standaardbrief ontving ook de groep van bezorgde parochianen in Salland en Twente.
Geen enkele reactie op hetgeen ik uitvoerig naar voren heb gebracht. Gewoon die standaardbrief die bij ons bisdom momenteel waarschijnlijk dagelijks naar alle uithoeken van het bisdom wordt verstuurd.
Mijn teleurstelling over deze ontvangen brief zal ik opnieuw kenbaar maken aan kardinaal, hulpbisschoppen en vicarissen.
Afhankelijk van de reactie die ik daarop al dan niet krijg, zet ik zo nodig nog een volgende stap.

Ik houd jullie op de hoogte. Theo Leferink

28 februari: Beste allemaal,

Zoals iedereen intussen wel weet, verkeren we in ons bisdom momenteel – en eigenlijk al veel langer – in een turbulente fase.
Kardinaal Eijk wil met zijn aangekondigde beleid de woord- communievieringen in de weekenden in vijf jaar terugbrengen naar nul.
Daarmee wil hij het bijwonen van de Eucharistie bevorderen. Geen enkele parochiaan ontkent de waarde van de Eucharistie, maar als er in de drie samenwerkende parochies met 17 geloofsgemeenschappen slechts twee priesters beschikbaar zijn, dan heeft dat tot gevolg dat vele daarvan verstoken zullen blijven van het ontvangen van de H. Communie. Niet iedere parochiaan wil/kan 15 à 20 km afleggen om elders een Eucharistieviering bij te wonen en bovendien willen de parochianen elkaar kunnen blijven ontmoeten in de eigen kerk/geloofsgemeenschap.

Het aangekondigde bisdom beleid heeft intussen al duizenden parochianen in het harnas gejaagd en velen zijn ook reeds de barricaden opgegaan om daarmee te proberen kardinaal Eijk tot andere gedachten te bewegen. Zo is de groep ‘Samen Kerk Samen Sterk’ bestaande uit verontruste parochianen uit Overijssel en Gelderland d.m.v. een petitie met al zo’n 5000 handtekeningen erin geslaagd een uitnodiging van de kardinaal voor een gesprek te ontvangen. Hopelijk levert dit succes op, maar we weten ook dat de kardinaal tot dusver onverzettelijk is gebleven.

Zoals ik ook al eerder aangaf, is mijn uitvoerige persoonlijke brief van zes A4-tjes met daarbij een uitgebreide bloemlezing (14 kantjes) aan reacties van vele bezorgde parochianen aan kardinaal Eijk (in cc aan Paus, Nuntius, Hulpbisschoppen en Vicarissen) afgedaan met een algemene standaardbrief als antwoord. Dank voor de vele aansporingen om (nog) niet op te geven.

Er gebeurt echter nog meer. Mensen zoeken weloverwogen de krant en door andere bezorgde parochianen worden er ook brieven naar Paus Franciscus gestuurd. Met toestemming van een parochiaan die dat deed, mag ik hier de gestuurde brief en de ontvangen reactie van Paus Franciscus als link bijvoegen.

Wil jij ook een brief naar Paus Franciscus sturen?
Zijne Heiligheid Paus Franciscus
Apostolisch paleis
00120 Vaticaanstad

Of naar de ambassadeur van Paus Franciscus in Nederland?
Excellentie Mgr. Dr. Paul Tschang In-Nam
Apostolisch Nuntius in Nederland
Carnegielaan 5
2517 KH Den Haag

Of naar kardinaal Eijk, hulpbisschop of vicaris?
Zijne Excellentie Willem Jacobus kardinaal Eijk
Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Hulpbisschop mgr. mr. drs. Th.C.M Hoogenboom
Mgr. van de Weteringstraat 11
3581 EA Utrecht

Hulpbisschop mgr. drs. H.W. Woorts
Mgr. van de Weteringstraat 9
3581 EA Utrecht

Vicaris R.G.W. Cornelissen
Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele

Vicaris drs. J.G.M. Pauw
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem

De verwoesting van een bisdom:
181205 KATHOLIEK ENSCHEDE: het masterplan van kardinaal Eijk. Door jozef Wissink

93 emeritus priesters, pastoraal werkers, diakens en dekens uit het aartsbisdom Utrecht keren zich tegen het beleid van kardinaal Wim Eijk:
150123 TROUW: Geestelijken keren zich tegen Eijk

Nieuw professorenmanifest én petitie tegen beleid Eijk:
150123 KATHOLIEK.NL 

De artikelen zijn online te lezen met een gratis account.