Open katholiciteit

Joris Vercammen is aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. In 2011 verscheen zijn boek: Oud- en nieuw-katholiek, de spirituele zoektocht van die andere katholieken.
Een boeiend interview met Vercammen over de rol van de kerk is te beluisteren op Radio Kerken in Keistad.

Vercammen pleit voor een ‘open katholiciteit’. Wij zijn kerk om verbonden te zijn met de wereld, verbonden met mensen en verbonden met het evangelie en met de Heer die er een doel mee heeft nl. dat mensen levensruimte hebben, dat zij gelukkig zijn.

Slaat dit bij mensen aan? Het aantal oud-katholieken blijft op peil. De laatste 5 à 7 jaar zijn er ook rooms-katholieken die oud-katholiek zijn geworden. “Die overgang is niet zo groot. Je verlaat de catholica niet, maar je komt terecht in een andere groep binnen die catholica.”

Het interview beluisteren

Klik op Radio Kerken in Keistand.

Meer lezen?

‘Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken.’

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland