Ook een kind krijgen is diaconie

West Europa wordt langzamerhand een museum en sterft uit.
Hier krijgen wij te weinig en jaren te laat kinderen.
Het zou miljarden in de zorg uitsparen, als dat op tijd zou gebeuren.
Maar we zijn allemaal kinderen van onze tijd, ook de jongeren nu.
Kijk naar het Jaar van huwelijk en gezin, dat hard nodig is.

Vader en moeder worden en een kind krijgen is ook diaconie
en misschien nog wel de hoogste vorm van menselijke ontplooiing en diaconie.
Maar wie vindt dat nog? Individuele carrière staat vaak boven aan.
De individuele zorg is een financieel product geworden.
Tussen de oren moet misschien eerst iets veranderen,
als wij weer tot echte lokale diaconie willen komen.

De afzender stelt prijs op anonymiteit en beroept zich op 40 jaar ervaring met doopgesprekken in de eerste lijns pastoraat, en is bij de redactie bekend.