Vaticanum III: Stem van het volk

7 december 2015 is het gouden jubileum van het Tweede Vaticaans Concilie. kritisch katholieken in de hele wereld maken zich op om deze verjaardag te vieren als een ‘Nieuw aggiornamento: Vaticanum III: stem van het volk.’

Alle concilie-documenten worden onder de loep genomen, en  waar nodig en gewenst vernieuwd, herschreven of aangevuld. De uitkomsten worden op 7 december 2015 na een demonstratieve optocht naar het Pietersplein in Rome uitgeroepen tot Vaticanum III, stem van het volk.

De Internationale beweging ‘Wij zijn de kerk’ (de IMWAC) nodigt iedereen hieraan mee te doen. Rond elk van de concilie-documenten wordt een groep gevormd die het betreffende document evalueert.

Meer weten?

1. Algemene beschrijving van doel en werkwijze

2. Procedure voor het werken in de groepen 

3. Tijdschema