Een enquête

WIJ HEBBEN UW STEM NODIG

Klik <HIER> voor het webformulier
De afgelopen maanden is er behoorlijk grote onrust ontstaan in het aartsbisdom Utrecht. Het dagblad Trouw heeft hier al een aantal malen over bericht. De aanleiding voor de onrust is een schrijven van de kardinaal over woord- en communiediensten…

…in zijn aartsbisdom: daar moet, in lijn met een eerdere beleidsnota, een eind aan komen. Ze zijn niet meer toegestaan vanaf 2027. Vele geloofsgemeenschappen en parochianen voelen nu (pas) de bui hangen: hun geloofsbeleving, steunend op een grote inbreng van leken en binnen een hechte gemeenschap, komt onder druk nu (vanaf 2027) de communie met geconsacreerd brood alleen nog kan in eucharistievieringen met priester.

Handreiking

Het bestuur van onze vereniging worstelt nu met een dilemma: aan de ene kant willen wij de confrontatie met het instituut achter ons laten, aan de andere kant willen wij spreekbuis zijn van en voor gelovigen, zowel binnen de Kerk als op en over de rand van de Kerk. Zie onze beleidsuitgangspunten op onze website (onder het kopje ‘Over ons’). Andere beleidsuitgangspunten reppen over steun voor geloofsgemeenschappen op het gebied van vieringen en levensvatbaarheid. Dus wat kan de vereniging doen om verontruste gelovigen de hand te reiken en wat kunnen we wel of niet bereiken voor leden en niet-leden?

Kennis delen

Wij hebben eigenlijk te weinig kennis over wie onze leden zijn: opereren veel leden (nog) binnen parochies, gaan velen naar zelfstandig opererende ecclesiae en gemeenschappen? Hoeveel leden zitten feitelijk op de rand van de kerk? In het verlengde hiervan willen we dezelfde vragen stellen aan abonnees en bezoekers van de website.

Behoeften inventariseren

En is er behoefte aan een meer actieve rol van de vereniging op het gebied van vieringen, bijvoorbeeld door het organiseren van informatieve bijeenkomsten over andersoortige vieringen zonder priester? Andersoortige vieringen: alle vieringen anders dan eucharistievieringen en woord- en communievieringen. U kunt denken aan: oecumenische vieringen, Agapèvieringen (met ongeconsacreerd brood), Leerhuisvieringen, Huiskamervieringen, Woord- en gebedsvieringen, Top2000-vieringen. Want: waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Of blijft de Woord- en Communieviering voor sommige leden het beste/enige alternatief voor een eucharistieviering?

Minder dan 10 minuten

Vandaar een korte enquête met enkele vragen. U kunt reageren op 2 manieren:

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Bestuur Mariënburgvereniging.