Nieuwe hervormingsbeweging

Opnieuw een initiatief om in de r.k.kerk een hervormingsbeweging op gang te brengen.

Onderweg met Christus focust met enthousiasme op hervorming van liturgie, catechese, diaconie, kerkopbouw en pastoraat. De website vermeldt: 
Samen willen wij nieuwe vormen en methoden vinden om kerk te kunnen zijn, vandaag, in deze tijd. We kijken naar hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd. (…)

Zoals elders in West- Europa, staat de kerkgemeenschap in Nederland onder druk. Een van de oorzaken daarvan is het feit dat de Kerk voor haar organisatie en de uitoefening van haar opdracht in sterke mate steunt op- en daardoor afhankelijk is van- priesters, een ambt dat voorbehouden is aan gewijde tot de celibaatsverplichting gehouden mannen. Door het nog toenemende tekort aan priesters, maar ook door nieuwe inzichten, gewijzigde opvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen is dat organisatiemodel aan herziening toe.

Een van de actiepunten is het bezoeken van scholen: We gaan kijken of we weer catechese kunnen gaan geven op scholen, op een moderne manier.

De beweging wil dar er een pastoraal concilie komt, met daaruit voortvloeiend een pastoraatgroep die maandelijks bij elkaar komt. De initiatiefnemers hebben ook contacten gelegd met de Vlaamse beweging Gelovigen nemen het woord.
Onderweg met Christus verspreidt het Vlaamse gelijknamige manifest. Inmiddels is er ook contact geweest met Mariënburg.

Meer informatie

Website van Onderweg met Christus – Op weg naar hervorming

 Open brief aan de RK Kerk van 18 januari 2013

Website van de Vlaamse beweging Gelovigen nemen het woord.