Armoede bestrijders

Artikelindex

Voor wie het Manifest Schuldvrij nog niet getekend heeft, is hier een samenvatting:

  • Stop het beboeten van armoede
  • Stop de wanpraktijken bij incassobureaus
  • Heroverweeg de marktwerking voor deurwaarders
  • Zorg voor samenhang: geef de overheid één gezicht
  • Bied meer mensen perspectief op een schuldvrij bestaan.

In de bijlage kunt u op drie pagina’s de motieven lezen. Via onderstaande link kunt u tekenen d.w.z. uw instemming betuigen dat dit Manifest vanaf 1 januari 2018 wordt voorgelegd aan landelijke en plaatselijke politieke partijen. Als u dit Manifest belangrijk vindt, stuur dit bericht dan door aan geestverwanten en plaats het op uw aandeel in de social media.

Bestuur Marienburgvereniging

https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij/signatures/10851214?locale=nl