Justitia et Pax 45 jaar

Justitia et Pax (J&P) vierde 4 september het 45-jarig bestaan met een uitnodiging om samen na te denken over de toekomst. Als vrucht van de 60-er jaren deelt J&P in de gevolgen van secularisatie, individualisering en bovendien van de financiële crisis.  Reden genoeg om samen na te denken over de toekomst. Nou ja, samen?

Na een reeks klopjes op eigen schouder van directeur Scheffers kwamen twee inhoudelijke thema’s aan de orde: geld en ethiek, en becherming van verdedigers van mensenrechten. Op zichzelf zinnige onderwerpen waarover gesproken werd door zeer betrokken mensen. Helaas had het weinig van doen met samen nadenken over de toekomst van J&P – behalve dan deze thema’s blijkbaar al als speerpunten voor de toekomst waren vastgesteld. Een erg katholieke opvatting over samen nadenken.

Zoeken naar draagvlak

Als doelgroep heeft J&P gekozen voor katholiek establishment. Dat was dan ook in ruime getale aanwezig, als een soort aan lager wal geraakte adel. Het old boys netwerk van de KRO, inclusief bisschop Bär.

Gerard de Korte suggereerde voor het draagvlak meer gebruik te maken van de gelovigen in de parochies. Een zinnig voorstel, zij het dat we met een slinkend aantal mensen te maken hebben. Dezelfde Gerard was voorts de enige die het begrip katholieken verbreedde tot christenen daarmee aangevend dat een organisatie als J&P ook buiten de r.k.-sfeer draagvlak zou kunnen zoeken. Nog een derde zinnige opmerking van Gerard was dat eucharistie even belangrijk was als diaconie. Zou dat kunnen inhouden dat de bisschoppenconferentie voortaan evenveel aandacht zou besteden aan diaconie als aan eucharistie?
J&P hoeft deze ballen voor open doel alleen maar in te schieten.

Als J&P meer draagvlak wil organiseren (en de doelstelling en activiteiten van J&P zijn dat zeker waard) zouden ze echt in debat moeten gaan met kerkleden, katholieken en protestanten – misschien wel breder. De website is momenteel een massief en gouvernementeel verhaal van wat J&P vindt, met wie J&P samenwerkt, welke rapporten J&P allemaal geschreven heeft –  allemaal van binnen naar buiten.
Ga in debat, schep een discussieforum, praat met mensen.

TtB, 5 sept. 2013