In memoriam bisschop Tiny Muskens

Vannacht overleed bisschop Tiny Muskens. Hij was hartelijke sociale man met een open oog voor de armoede in onze wereld.

Een mens met een sterk karakter, en royale opstelling tegenover de oecumene. Muskens durfde het maatschappelijk debat aan. Vanwege zijn Indonesische wortels was hij sterk in de dialoog tussen Islam en Christendom.

Muskens vertoonde wel iets van de trekken van de huidige paus. Diaconaal en orthodox.
Hij bleef binnen de kerkelijke regels, maar we vermoedden dikwijls dat hij andere opvattingen had over bijvoorbeeld het wijden van vrouwen of over de kerkelijke leerstelligheden over seksualiteit.

Hij was de eerste bisschop die het woord voerde op een manifestatie van de Acht Mei Beweging. Maar vanwege een hier en daar opgestoken waarschuwend vingertje kreeg hij daar niet alle handen op elkaar.

Zijn uitspraak een brood te mogen stelen wanneer je te arm bent leeft nog steeds voort in de huidige armoedebeweging en in Marienburg, vereniging van kritisch katholieken.

In zijn levensverhaal, opgetekend door Arjan Broers, zegt hij:
De kerk verandert óf de voorwaarden voor de wijdingen, zodat het aantal priesters en diakens kan stijgen, óf de kerk kent de vrijwilligers en de pastorale werkers en werksters een grotere rol toe in de liturgie, de kerkelijke organisatie en in het pastoraat. Het is onmogelijk de huidige situatie te handhaven.