Huub Oosterhuis 80 jaar

Op 1 november 2013 is Huub Oosterhuis 80 jaar geworden.

Enige maanden geleden gaf ik aan een vriend die nog maar een paar weken te leven had, het boek 150 psalmen cadeau. Een vrije vertaling van de psalmen door Huub Oosterhuis die door iedereen als een meesterwerk wordt beschouwd. Na het overlijden van mijn vriend vertelde zijn vrouw dat het voorlezen van die teksten in die laatste weken heel veel voor hem hadden betekend.

Visionair

Als je teksten van Oosterhuis leest dan krijg je vaak een gevoel van ontroering over je. Hoe komt dat? Ik denk omdat onze God niet in woorden te vangen is, maar wel in dichterlijke, in visionaire teksten. Waren het niet de oude verhalen en liederen van het volk van Israel die door hun visionaire taal door de eeuwen heen de mensen hebben aangesproken?

Poezie en schoonheid brengen je meer tot de kern van je leven, de bron van je bestaan, tot waar het in het leven over gaat. En daar hebben we een woord voor: God. Maar wie gevoelig is voor visionaire poezie hoeft nu net dat woord niet in het gedicht terug te vinden.

Oecumene moet je zingen

Veel mensen voelen zich als in een warm bad als ze de liederen van Oosterhuis kunnen zingen Maar misschien even belangrijk: Oosterhuis’ liederen worden door alle kerken in binnen- en buitenland gezongen en hebben daardoor een sterke oecumenische brugfunctie gekregen, veel meer dan interkerkelijke commissievergaderingen hebben kunnen bereiken. Oecumene moet je zingen en doen! We wensen Huub Oosterhuis nog vele goede jaren.

16 maart a.s.: meezingconcert

1000 stemmen zingen Oosterhuis