Maatschappelijke stages

Kerk en jongeren: horen die wel bij elkaar?

Creatieve geesten vonden een nieuwe verbindingsweg: die van de maatschappelijke stages.

Vanuit het voortgezet onderwijs en ook vanuit beroepsopleidingen wordt gezocht naar stageplaatsen waar jongeren kunnen kennis maken met de samenleving. En een kerkelijke gemeenschap, parochie of ecclesia kan er haar voordeel mee doen.

de kerkelijke gemeenschap kan haar plaats in de samenleving invullen of versterken door maatschappelijke stageplaatsen aan te bieden aan de samenleving; via zulke stageplaatsen kunnen jongeren worden betrokken bij de kerkelijke gemeenschap.

Hoe kunnen we dat aanpakken?

In Mariënburg Magazine van maart 2014 leest u over een succesvol project van de parochie De Goede Herder in Hengelo. Hier rechts staat, bij wijze van voorbeeld of suggestie, een lijst van de stages in Hengelo.

De Raad van Kerken geeft op haar website handige informatie over maatschappelijke stages, waaronder een stappenplan.

Meer lezen?

PDF Maatschappelijke stages in parochie de Goede Herder in Hengelo (Mariënburg Magazine maart 2014)

Stappenplan voor maatschappelijke stages (bisdom Den Bosch)

Informatie van de Raad van Kerken over maatschappeljke stages