Oekraïne

Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig…

De situatie aan de grens van Oekraïne met Rusland baart grote zorgen. Nadat eerst Paus Franciscus de gelovigen vroeg om op 26 januari te bidden voor een vreedzame oplossing, ontvingen wij nu Van Kerk en Vrede onderstaand persbericht inzake deze spanningen.

Persbericht 31 januari 2022

Met grote bezorgdheid volgt Kerk en Vrede de ontwikkeling in de Oekraïne waarbij de grootmachten hun aloude machtsspel spelen. Macht en tegenmacht die de ruimte voor diplomatie steeds kleiner maakt. Ondanks veel retoriek lijken beide partijen toch te rekenen op militaire middelen en met name het dreigen ermee, waarvan we al zo­lang weten dat die een oplossing niet dichterbij brengen.Met grote bezorgdheid volgt Kerk en Vrede de ontwikkeling in de Oekraïne waarbij de grootmachten hun aloude machtsspel spelen. Macht en tegenmacht die de ruimte voor diplomatie steeds kleiner maakt. Ondanks veel retoriek lijken beide partijen toch te rekenen op militaire middelen en met name het dreigen ermee, waarvan we al zolang weten dat die een oplossing niet dichterbij brengen. Militaire middelen zijn afgesleten en bot geworden en te eendimensionaal om tot vrede te komen. Maar ook economische middelen raken vergiftigd met oorlogs- en conflict taal. De speelruimte wordt steeds kleiner. Diplomatie is de kunst van het haalbare, maar met inzet van het onhaalbare om elkaar over een streep te trekken. Ten grondslag daaraan ligt het besef dat alleen een erkenning van elkaars geschiedenis een richting van oplossing kan bieden. Een geschiedenis waarbij niet alleen feiten, maar ook dromen, verwachtingen en wederzijds perspectief op vrede en voorspoed een grote rol spelen. Een na te streven “Cultuur van Vrede en geweldloosheid ” zoals ooit de Verenigde Naties aangeven. Een individueel land mag geen slachtoffer worden van een conflict dat in niemands belang is. Niet militair, niet economisch en zeker niet voor de bevolking. Stop de militaire opbouw en blijf praten.

Het bestuur van de Vereniging Kerk en Vrede 

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Nadere informatie

Henk Baars,
voorzitter bestuur
06-41170229
hbaars@me.com