Henk Peters pro ecclesia et pontifice

OSS – Henk Peters, een van de kartrekkers van de Titus Brandsmaparochie in Oss, heeft een pauselijke onderscheiding ontvangen, uit handen van bisschop Gerard de Korte.

Hij staat bekend als een kritische en loyale gelovige. De oud-onderwijsbestuurder uit Oss was jarenlang kartrekker van het katholieke blad De Roerom, dat kritisch stond tegenover het bisdom, en inmiddels ter ziele is. Peters, vader van CDA-Kamerlid René Peters, is als zeventiger nog steeds erg maatschappelijk actief, voor onder meer mensen met een kleine beurs.

De Wereldwinkel, Voedselbank en de Stichting Leergeld zijn voorbeelden van organisaties waar Peters zich met hart en ziel voor inzet. Peters is ook nog steeds bestuurder van Mariënburg, de vereniging van kritisch katholieken, die een meer liberale koers van de kerk nastreven. Lang niet alle bisschoppen zijn of waren in het verleden gediend van deze critici, maar de huidige bisschop van Den Bosch, De Korte, voert een verbindende koers.
‘Eervolle onderscheiding’ ,,Het voelt als een eer, deze onderscheiding, maar het werk voor de samenleving verricht ik bepaald niet alleen. Maar mooi dat deze paus de diakonie waardeert en erkent en daarom dat hij kennelijk geneigd was deze onderscheiding toe te kennen.” Peters kreeg de onderscheiding – Pro Ecclesia et Pontifice – bij de jubileumviering van het 100-jarig bestaan van het Karmel Pastoraat in Oss. De Korte roemt de trouw van Peters aan de kerk. ,,Henk is een kritische, soms lastige maar altijd loyale bourgondische Brabantse Katholiek.”

Reactie Henk Peters:

Bij de viering van 100 jaar Karmelpastoraat in Oss, werd ik overvallen door de toekenning van de Pauselijke onderscheiding “Pro ecclesia et Pontifice” door bisschop De Korte van Den Bosch. Een pauselijke erkenning voor de vele diaconale- en toerustingsactiviteiten die er door zeer velen vanuit onze parochie of daarbuiten worden gerealiseerd, waaraan ik mede sturing heb gegeven.
Nadrukkelijk ook voor de kerk- en maatschappijkritische bijdragen middels maandblad De Roerom en de Mariënburgvereniging. Ik ben blij dat kritische katholieken door deze onderscheiding een erkenning hebben gekregen voor hun opbouwende kritiek. De vorige pausen zouden een decoratie hebben tegen gehouden maar Franciscus is voor diaconie en dialoog.
De vele honderden enthousiaste instemmende reacties die ik tot nu toe mocht ontvangen interpreteer ik maar als “Vox populi vox Dei”.